Reklam Ajansı

Reklam Ajansı Ankara

Web Tasarım Ankara

Arama motoru optimizasyonu seo sem

Kurumsal Kimlik Çalışması
Grafik Tasarımı
Reklam Ajansı Ankara, Ankara Reklam, Reklam, Dijital tasarım ajansı, web tasarım ankara, web tasarım, yazılım, reklam ajansları, ankara reklam ajansları, kurumsal kimlik çalışması, seo, sem, arama motoru optimizasyonu, e-ticaret, sanal pos kurulumları. Drone Çekimleri, 360° Drone çekimleri, Tanıtım filmi çekimi, Animasyon Reklam Ajansı Ankara eef Creative Reklam Ajansı Ankara'da grafik tasarım, web tasarım, video, kurumsal kimlik, logo tasarımı ve reklam hizmetleri vermektedir.
reklam ajansı ankara

Reklam Ajansı Ankara İle Logo Analizi

Reklam Ajansı Ankara Gözünden Logo Tasarımı Nasıl Olmalı?

Reklam Ajansı Ankara ekibinin önemli çalışma alanlarından biri logo tasarımıdır. İyi bir Ankara logo tasarımı, kurum kimliğini özgün bir plastik dille, hedef kitlede farkındalık oluşturacak biçimde simgeleme özelliğine sahip olmalı ayrıca çeşitli kullanım alanlarında görsel ve anlatım özelliklerini kaybetmeyecek biçimsel nitelikleri taşımalıdır.

Ayrıca logo tasarımı görsel kimliğin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından en temel öğedir. Kurumlar, hedef kitleleri üzerinde tanınabilirlilik ve farkındalık oluşturabilmek için logo tasarımlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu durum üniversiteler ve akademik birimleri olan fakülteler için de geçerlidir. Bu bağlamda ilgili alan uzmanlarını yetiştiren tasarım ve sanat fakültelerinin kendi Reklam Ajansı Ankara tasarımlarını hazırlama ve seçme süreçleri ve sahip oldukları logoların niteliği kurum kimliği açısından özel bir önem taşımaktadır.

Kurumsal Tasarımlarda Reklam Ajansı Ankara eef Creative

Bu çalışmada Türkiye’deki üniversitelerde bulunan tasarım ve sanat eğitimi veren fakültelerin kendilerine ait logo tasarımlarına sahip olup olmadıkları araştırılmış, logo tasarımına sahip olan fakültelerin tasarımları grafiksel açıdan değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sürecinde tasarımların kompozisyon kurgularındaki biçimsel yapı ve bu biçimsel yapının oluşturduğu anlam katmanları incelenmiştir. Tipografik unsurlar ele alınmış, renk kullanımları ve görsel sadeleştirilmeler ile stilizasyonlar çözümlenmiştir. Tasarımların farklı mecra ve baskı teknikliklerime göre uygulanabilirlikleri ele alınmıştır. Fakültelerin logo tasarımlarında karşılaşılan olumlu ve olumsuz durumlar ele alınarak, ilgili tasarımların genel ve özel anlatım biçimleri üzerinde durulmuştur. Tasarımlarda kullanımı tercih edilen ortak imgeler tespit edilmiştir. Ayrıca kültürel ve coğrafi özelliklere göre farklılık gösteren imgeler üzerinde durulmuştur.

 

 

eef Creative takımı ile çalışmak için bize ulaşın.